NEK Történelem

1999-ben az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) az edzőképzés fejlesztése és egységesítése, valamint új képzési struktúra és az ehhez kapcsolódó licenc – rendszer kialakítása érdekében módszertani bizottságot hozott létre. A munkabizottság javaslatára 8 alapító ország – köztük Magyarország – részvételével 2000-ben megalakult RINCK Konvenció kialakította az  „ötszintes” edzőképzési struktúrát azzal a céllal, hogy  általános alapelvek betartása mellett biztosítsa a tagállamok közötti átjárhatóságot és az egységes oktatási tematikát.

Ennek hatására a Magyar Kézilabda Szövetség 2001-ben megalakította a Nemzetközi Edzőképző Központot (NEK), azzal a feladattal, hogy az EHF gyakorlata szerint felépítse, megvalósítsa és ellenőrizze a hazai edzőképzést valamint az azt minőségében szabályozó licensz rendszert.

A NEK-iroda a dr. Kiss István vezette Magyar Iparszövetség Cházár András úti Oktatási központjában kezdte meg munkáját Hajdu János igazgató vezetésével. Kezdetben alapfokú Sportoktató, Sportedző, Edzésvezető és Gyakorlatvezető tanfolyamok, valamint alkalomszerűen, külföldi edzőknek szervezett Szemináriumok szerepeltek az oktatási programban. Hajdú János külföldi munkavállalását követően 2003-ban Sándor Péter, az MKSZ nemzetközi igazgatója vette át a NEK-iroda vezetését. Irányításával és a Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézetének bevonásával egyéves Szövetségi Szakedző képzéssel bővült az tanfolyamok száma. A levelező rendszerű képzések oktatói között a TF tanárai, a Sportkórház orvosai, valamint a magyar kézilabdázás neves edzői tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat.

A jól működő, valamennyi képesítési szint tanfolyamszervezését saját apparátusával megvalósítani képes szervezet tevékenységét 2006 – ban az MKSZ Elnöksége felfüggesztette. Ezt követően a képzések minőségellenőrzése kikerült az MKSZ látóköréből, szakmai kontrollja alól, a különböző oktatási intézményekben folyó kézilabda – szakemberképzés minősége pedig sok esetben nem felelt meg az EHF által támasztott, (és mint tagállam, az MKSZ által elfogadott) követelményeknek.

További problémát jelentett, hogy a Testnevelési Egyetem 2007-től megszüntette a jól bevált, önálló szakedzői képzését, mely levelezős oktatási formájával kiváló tanulási lehetőséget biztosított az aktív játékot befejező, potenciális edzőjelölteknek. Ez azt jelentette, hogy a szakedzői képesítést – és ezzel élvonalbeli edzői munkára jogosító működési engedélyt – csak testnevelő tanári képzéssel együtt (BSC), vagy meglévő felsőfokú diplomával, mesterképzés keretében (MSC) szerezhettek edzőink.

Időközben az Európai Unió oktatási rendszere az egységesség érdekében megváltozott (Bolognai-folyamat). Majd követve az EU-s irányvonalakat, a sportoktatással, képzéssel és továbbképzéssel foglalkozó szervezetek (ENSSEE, AEHESIS, ECC) megváltoztatták a képzési struktúrát. Ezeknek megfelelően 2010 – ben az EHF az addigi 5 szintes edzőképzési struktúráját az EU által elfogadott, 4 szintes képzésre alakította át (Nemzeti I, II, III, EHF Mesteredző). A piramis felépítésű rendszer legfelső szintje, csúcsa az EHF Mesteredző képzés, mely a kézilabda szakedzői képesítéssel és jelentős gyakorlattal rendelkező edzők részére biztosít továbbképzési lehetőséget.

A RINCK Konvencióban résztvevő országok száma az első 10 évben négyszeresére nőtt és a vezető európai kézilabda nemzetek szinte mindegyike bekapcsolódott a szervezet munkájába. Az európai munkaügyi előírásokat követve az EHF kidolgozta az egységes európai licenc-rendszert és hosszútávú tervet dolgozott ki az edzői működési engedély európai kézilabda eseményeken történő fokozatos bevezetésére.

Ahhoz, hogy az MKSZ is meg tudjon felelni az EHF által támasztott követelményeknek, valamint minden szinten biztosítani tudja az edzők képzését-továbbképzését, az edzőképzés MKSZ keretein belül történő megvalósítása elkerülhetetlené vált. Ezért az MKSZ elnöksége 2011 végén a Nemzetközi Edzőképző Központ re-aktiválása mellett döntött, – hétévi szünet után újjászületett a NEK.

Kezdetben mind az irodának mind oktatási helyszínnek a Magyar Sport Háza adott otthont. A képzések szervezésében és lebonyolításában Marczinka Zoltán igazgató munkáját rövid ideig Heim Attila, illetve Kiss Julia segítette, 2013-tól pedig Hikáde Imola oktatásszervező fő állásban csatlakozott a NEK apparátushoz.

Az első tanfolyamként, 2012-ben indított EHF Mesteredző Képzés a 2013-as év első felében fejeződött be, melynek keretében 24 magyar edző kapta meg a legmagasabb európai képesítést. A tavaszi felvételi vizsgákat követően pedig szeptembertől akkreditált képzés keretében 4 féléves Szakedzői Tanfolyam indult melynek eredményeként 2014 őszén 36 edző vehette át szakedzői képesítésről szóló tanúsítványát.

A tanfolyam sikerére és a nagyszámú jelentkezőre tekintettel 2014. júniusban újabb 2 éves szakedző képzést indított a NEK. Annak érdekében, hogy szakedzőképzésünk minden tekintetben megfeleljen a törvényi előírásoknak, 2014 szeptemberétől induló képzésünket a felnőttképzési rendszerbe akkreditáltattuk.

Az MKSZ elektronikus rögzítő rendszerének beindítását követően a NEK-ben is megvalósításra került az adatok feltöltése, mely nagymértékben segíti és meggyorsítja az edzők nyilvántartását, tájékoztatását, a tanfolyamok, továbbképzések szervezését. Az MKSZ székhelyének megváltozásával a NEK is elköltözött a Magyar Sport Házából és 2016 nyarától a Módusz Irodaházban, önálló irodával folytatta működését. A helyszínváltást arculati elemek megújítása is követte, az egyedi megjelenés, gondolattársítás és brand-építés jegyében új arculatot kapott a NEK.

2016 őszén újabb 41 edző vehette át szakedzői képesítésről szóló tanúsítványát, majd – a tanfolyamok sikerére és a nagyszámú jelentkezőre való tekintettel – a júniusi felvételi vizsgákat követően – szeptemberben újabb 2 éves szakedzőképzést indított az egyre izmosodó NEK.

Az év végén a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a szakemberképzés szempontjából mérföldkőnek tekinthető új Edzőképzési koncepciót fogadott el, mely a Nemzetközi Edzőképző Központot kibővített hatáskörrel és megnövekedett felelősséggel ruházta fel. Az újabb feladatok ellátása érdekében a NEK apparátusa Kaffka Eszter Oktatásszervező asszisztenssel bővült, a minél szélesebb tájékoztatás segítésére pedig saját NEK honlap felület került kialakításra, amelynek jelenleg is látogatója.

A 2017-es év első felében elkészült a tanfolyamok óraterve és tantermi leírása, valamint sor került a testnevelő-tanár képzést folytató egyetemekkel történő együttműködési megállapodások aláírására. Majd szeptembertől 6 helyszínen 151 hallgató részvételével elindulnak az MKSZ – NEK alap- és középfokú kézilabda edző tanfolyamai.